Voľby do orgánov samosprávy - 2018

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 10. novembra 2018 v meste Rajec

  Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 10. novembra 2018 v meste Rajec   SUMÁR ZA MESTO RAJEC SUMÁR ZA VOLEBNÉ OKRSKY VO - 1 VO - 2 VO - 3 VO - 4 Počet zapísaných voličov 4931 1470 1070 1203 1188 Počet zúčastnených voličov 2973 831 723 668 751 … viac informácii

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018   Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania   v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.     Právo voliť Právo voliť do orgánov… viac informácii

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľbu primátora mesta Rajec

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľbu primátora mesta Rajec
ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľbu primátora mesta Rajec   Mesto Rajec u v e r e j ň u j e podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných… viac informácii

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Rajci

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Rajci
ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Rajci    Mesto Rajec u v e r e j ň u j e podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam… viac informácii

Vymenovanie zapisovateľky Mestskej volebnej komisie

  Vymenovanie zapisovateľky Mestskej volebnej komisie v meste Rajec vo Voľbách do orgánov samosprávy obcí dňa 10. novembra 2018   V súlade s § 169 ods. 6 Zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov… viac informácii

e-mailová adresa na doručovanie Oznámení o delegovaní člena a náhradníka do mestskej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručovanie Oznámení o delegovaní člena a náhradníka do mestskej volebnej komisie  a okrskových volebných komisií v meste Rajec   MESTO RAJEC   zverejňuje e-mailovú adresu na doručovanie Oznámení o delegovaní člena a náhradníka do mestskej volebnej… viac informácii

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných okrskoch pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných okrskov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018   Mestské zastupiteľstvo v Rajci V zmysle Rozhodnutia predsedu NR SR č. SNR č. 203/2018 zo dňa 10. júla 2018 a uznesením zo dňa 16. augusta 2018 č. 71/2018 určilo,… viac informácii

Zverejnenie počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí

  Zverejnenie počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí   V zmysle § 171 ods. 9 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení   MESTO RAJEC oznamuje, že malo ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov… viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa