Poľsko-slovenské cesty dedičstva

Výzva na predloženie ponuky - Zákazka na uskutočnenie stavebných prác nie bežne dostupných na trhu v zmysle zákona o verejnom obstarávaní

  Mesto Rajec Námestie SNP 2/2 015 22 Rajec   V Rajci, dňa 11.4.2018   Výzva na predloženie ponuky (Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní) Zákazka na uskutočnenie stavebných prác nie bežne dostupných na trhu v zmysle zákona o verejnom… viac informácii

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. INTIEB/ZA/II/B/0092

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt; Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. INTIEB/ZA/II/B/0092 Na realizáciu mikroprojektu Poľsko-slovenské cesty dedičstva   Zmluva stanovuje práva a povinnosti zmluvných strán týkajúcich sa realizácie… viac informácii

Poľsko-slovenské cesty dedičstva

Poľsko-slovenské cesty dedičstva
Nazwa mikroprojektu:     Polsko-słowackie szlaki dziedzictwa.   Program: Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020 Finansowanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 85 % 91 536,27 eur Środki z budżetu państwa 10 % 8 564,25 eur Wkład własny 5 % 7 589,22… viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa