Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Verejná vyhláška - ZS a RR bod Rajec II ZA_RJC elektrická prípojka NN

Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Nám. SNP 2/2 , 015 01 Rajec   č.j.01/1716/2018/UR/16-Ďu dňa 10.8.2018   ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY   Meno (názov) a adresa žiadateľa : Slovak Telekom a.s. IČO 35763469 Bajkalská 28, 817 62 Bratislava zastúpený :… viac informácii

Plán otvárky prípravy a dobývania rok 2018 pre ložisko dolomitov Rajec - Šuja dobývací priestor Rajec

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie     "Plán otvárky prípravy a dobývania rok 2018 pre ložisko dolomitov Rajec - Šuja dobývací priestor Raiec" - zaslanie… viac informácii

Úplná uzávierka železničného priecestia na ceste 1/64 k.ú. Kľače

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA OBLASTNÉ RIADITEĽSTVOŽILINA, SMSÚ ŽTS TO ŽILINA železničná stanica Žilina, ul. Hviezdoslavova 7, 010 01 Žilina     Žilina 06.04.2018   Vec: Žiadost' o stanovisko k úplnej uzávierke železničného priecestia na ceste 1/64      … viac informácii

Verejná vyhláška - ZS a RR bod Rajec II ZA_RJC elektrická prípojka NN

Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Námestie SNP 2/2 , 015 01 Rajec   č.j.01/1716/2018 dňa 16.7.2018   VEREJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENIE O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA VEREJNOU VYHLÁŠKOU BEZ ÚSTNEHO JEDNANIA Meno (názov) a adresa stavebníka: Slovak Telekom a.s. IČO 35763469… viac informácii

Oznámenie o zámere nanovo vyhlásiť chránený strom "Lipa v Rajci" - verjná vyhláška

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA odbor starostlivosti o životné prostredie oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia Vysokoškolákov 8556/33B, 01008 Žilina Naše číslo OU-ZA-OSZP3-2018/015905-002/Bre Vybavuje/linka Ing. Brezániová 041/7335682 Žilina, dňa 15.03.2018 VEC: Oznámenie o… viac informácii

Stavebné povolenie - 9675 – RAJEC – Hollého – zahustenie DTS - Verejná vyhláška

Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Nám. SNP 2/2 , 015 01 Rajec   č.j.01/243/2018/ST/07 -Ďu dňa 27.2.2018   VEREJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÉ POVOLENIE   Meno (názov) a adresa žiadateľa : EUB s.r.o., v zastúpení Pavlom Kubáňom, Priehradná 1690/30, 031 01 Liptovský… viac informácii

Verejná vyhláška - Rozhodnutie

Okresný úrad Žilina Odbor starostlivosti o životné prostredie Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek zivotného prostredia Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina   Číslo spisu: OU-ZA-OSZP3-2018/006512-003/Ros V Žiline 13.02.2018   ROZHODNUTIE   Okresný úrad Žilina, odbor… viac informácii

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou bez ústneho jednania - 9675 – RAJEC – Hollého – zahustenie DTS

Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Námestie SNP 2/2 , 015 01 Rajec   č.j.01/243/2018 dňa 31.1.2018   OZNÁMENIE O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA VEREJNOU VYHLÁŠKOU BEZ ÚSTNEHO JEDNANIA   Meno (názov) a adresa žiadateľa : EUB s.r.o. v zastúpení Pavlom Kubáňom,… viac informácii

Rozšírenie výroby dolomitov" - upovedomenie o podkladoch rozhodnutia

Okresný úrad Žilina Odbor starostlivosti o životné prostredie Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek zivotného prostredia Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina   Číslo spisu: OU-ZA-OSZP3-2018/003552-004/Hnl Vybavuje: Mgr. Hanuliaková V Žiline 15.01.2018   Vec: "Rozšírenie… viac informácii

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania s miestnym zisťovaním

Okresný úrad Žilina Odbor starostlivosti o životné prostredie Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek zivotného prostredia Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina   Číslo spisu: OU-ZA-OSZP3-201 8/0065-002/Ros Vybavuje: Ing. Rosincová, 041 -7335678 V Žiline 16.01.2018   Verejná… viac informácii
« späť 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 ďalej »
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa