Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí stavebného konania - samoobslužná autoumyváreň

Mesto Rajec SOCU Územné plánovanie a stavebný poriadok Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec   č.j.01/1934/2020; dňa   02.06.2020   VEREJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENIE O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA    Meno (názov) a adresa žiadateľa: CREATIVE SAN s.r.o.,  Smreková č. 3094/15, 010 07… viac informácii

MŽP SR - Banská činnosť pre ložisko dolomitov lom Veľká Čierna I

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie   Vec Banská činnosť pre ložisko dolomitov lom Veľká Čierna I v rozsahu celého dobývacieho priestoru - zaslanie oznámenia o… viac informácii

OÚ Žilina - Správa o hodnotení strategického dokumentu „Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja“

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA odbor starostlivosti o životné prostredie oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina   Váš list č. zo dňa: Naše číslo: OU-ZA-QSZP2-2020/003677-67/Gr Vybavuje: Ing. Grófova Žilina, 20. 04.… viac informácii

Verejná vyhláška Rozhodnutie o umiestnení stavby - Samoobslužná autoumyváreň

Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Nám. SNP 2/2 , 015 01 Rajec č.j.01/3764/2019/UR/08-Ďu dňa 25.2.2020     VEREJNÁ VYHLÁŠKA   ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY     Meno (názov ) a adresa žiadateľa : CREATIVE SAN s.r.o., Smreková č. 3094/15, 010 07… viac informácii

Rozhodnutie - Zmena a Doplnok č. 2 Územného plánu obce Kamenná Poruba

  OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA odbor starostlivosti o životné prostredie oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia Vysokoškolákov 8556/33B, 01008 Žilina Naše číslo OU-ZA-OSZP3-2020/008572-02024.02.2020 ROZHODNUTIE Zmena a Doplnok č. 2 Územného plánu obce Kamenná Poruba Popis… viac informácii

Verejná vyhláška - o predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby I/64 Rajecké Teplice - Kľače

Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Námestie SNP 2/2 , 015 01 Rajec č.j.01/3156/2019/UR/07-Ďu; dňa 19.2.2020      VEREJNÁ VYHLÁŠKA     ROZHODNUTIE Meno (názov) a adresa žiadateľa : Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, M.… viac informácii

Rozhodnutie - Výzva na doplnenie návrhu a prerušenie konania

  Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec Dňa: 10.1.2020 Č.j.: 01/3905/2020-Ja Č. záznamu: 01/3905/2019/PR/01-Ja Vybavuje: Ing. Dita Jarinová Tel: 041/5076515 E-mail: dita.jarinova@rajec.sk     ROZHODNUTIE VÝZVA NA DOPLNENIE NÁVRHU A… viac informácii

Zverejnenie kópie žiadosti o vydanie územného rozhodnutia - Nová skládka odpadov; Rajec – Šuja

Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec Dňa: 10.1.2020 Č.j.: 01/3905/2019-Ja Č. záznamu: 01/39/2019/1 Vybavuje: Ing. Dita Jarinová Tel: 041/5076515 E-mail: dita.jarinova@rajec.sk     Zverejnenie kópie žiadosti o vydanie územného rozhodnutia v… viac informácii

Oznámenie o strategickom dokumente "Zmena a Doplnok č. 2 Územného plánu obce Kamenná Poruba"

  OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA odbor starostlivosti o životné prostredie oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia Vysokoškolákov 8556/33B, 01008 Žilina Naše číslo OU-ZA-OSZP3-2020/008572-002/Hnl Vybavuje/linka Mgr. Hanuliaková  VEC: Oznámenie o strategickom dokumente … viac informácii

Verejná vyhláška - Oznámenie o podanom odvolaní

Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec   Č.j.: 01/108/2019-Lő Č. záznamu: 01/108/2019/3  dňa 10.1.2020   Vybavuje: Ing. Miroslava LőrincováTel:E-mail: miroslava.lorincova@rajec.sk Č.t. 041/507 65 15, 0917 250 153   OZNÁMENIE O PODANOM… viac informácii
« späť 1 2 3 4 5 6 7 8 10 14 18 ďalej »
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa