Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Oznámenie o strategickom dokumente - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021 + (PHSR ŽSK 2021 +)         Do Oznámenia je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady… viac informácii

Verejná vyhláška - Oznámenie o strategickom dokumente „Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja - Zmena a doplnok č.2"

 https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalna-integrovana-uzemna-strategia-zilinskeho-kraja-zmeny-doplnky   viac informácii
« späť 1 2 3 4 5 10 14 18 ďalej »
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa