Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti - Skládka odpadov Rajec-Šuja, nová kazeta na ukladanie odpadu, uzatvorenie a rekultivácia skládky

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti     Mesto Rajec, ako dotknutá obec podľa § 65g ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v… viac informácii
« späť 1 2 3 4 5 9 13 17 ďalej »
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa