Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou bez ústneho jednania - 9675 – RAJEC – Hollého – zahustenie DTS

Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Námestie SNP 2/2 , 015 01 Rajec   č.j.01/243/2018 dňa 31.1.2018   OZNÁMENIE O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA VEREJNOU VYHLÁŠKOU BEZ ÚSTNEHO JEDNANIA   Meno (názov) a adresa žiadateľa : EUB s.r.o. v zastúpení Pavlom Kubáňom,… viac informácii

Rozšírenie výroby dolomitov" - upovedomenie o podkladoch rozhodnutia

Okresný úrad Žilina Odbor starostlivosti o životné prostredie Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek zivotného prostredia Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina   Číslo spisu: OU-ZA-OSZP3-2018/003552-004/Hnl Vybavuje: Mgr. Hanuliaková V Žiline 15.01.2018   Vec: "Rozšírenie… viac informácii

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania s miestnym zisťovaním

Okresný úrad Žilina Odbor starostlivosti o životné prostredie Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek zivotného prostredia Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina   Číslo spisu: OU-ZA-OSZP3-201 8/0065-002/Ros Vybavuje: Ing. Rosincová, 041 -7335678 V Žiline 16.01.2018   Verejná… viac informácii

Verejná vyhláška - Oznámenie o začati stavebného konania - Obec Kamenná Poruba

Obec Kamenná Poruba Stavebný úrad Hlavná 136/159,013 14 Kamenná Poruba   číslo: O 0075/00016/2018/W V Rajeckých Tepliciach dňa 17.01.2018 Vybavuje: Ivana Szmeková č. tel. 0411 507 04 12; ivana.szmekova@rajecke-teplice.sk   Vec: Oznámenie o začati stavebného konania.  … viac informácii

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania - Nájomný bytový dom ( 33 bytových jednotiek )

Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec   č.j.01/3445/2017 dňa 14.12.2017   VEREJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENIE O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA   Meno (názov) a adresa žiadateľa : Ing. Viliam Čech K Surdoku 7668/9, 080 01 Prešov IČO : 34347470 … viac informácii

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie

Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec č.j.01/3445/2017/ST/01-Ďu dňa 15.1.2018   VEREJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÉ POVOLENIE   Žiadateľ : Ing. Viliam Čech K Surdoku 7668/9, 080 01 Prešov IČO : 34347470   Podal dňa 13.12.2017 žiadosť o… viac informácii

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby

Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec   č.j.01/3109/2017/UR/22-Ďu dňa 12.12.2017 VEREJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY   Meno (názov ) a adresa žiadateľa : Ing. Viliam Čech K Surdoku 7668/9, 080 01 Prešov IČO 34347470  … viac informácii

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby 9675 Rajec – Hollého – Zahustenie DTS

Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Nám. SNP 2/2 , 015 01 Rajec   č.j.01/2576/2017/UR/18-Ďu d ňa 20.11.2017   ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY   Meno ( názov ) a adresa žiadateľa : EUB s.r.o., v zastúpení Pavlom Kubáňom, Priehradná 1690/30, 031 01 Liptovský… viac informácii

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a pozvanie k ústnemu jednaniu - Nájomný bytový dom ( 33 bytových jednotiek )

Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Námestie SNP 2/2 , 015 01 Rajec   č.j.01/3109/2017 dňa 14.11.2017   VEREJNÁ VYHLÁŠKA   OZNÁMENIE O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA VEREJNOU VYHLÁŠKOU A POZVANIE K ÚSTNEMU JEDNANIU   Meno (názov) a adresa žiadateľa: Ing.… viac informácii

Oznámenie začatia konania o dodatočnom povolení stavby bez ústneho jednania – opakované prejednanie

Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Nám. SNP 2/2 , 015 01 Rajec   č.j. 01/1405/2017-2 dňa 4.10.2017 OZNÁMENIE ZAČATIA KONANIA O DODATOČNOM POVOLENÍ STAVBY BEZ ÚSTNEHO JEDNANIA – OPAKOVANÉ PREJEDNANIE   Meno (názov) a adresa žiadateľa : Miroslav Patúš Jabloňova… viac informácii
« späť 1 5 7 8 9 10 11 12 13 14 18 ďalej »
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa