MsZ - Termíny zasadnutí, pozvánky na zasadnutia a program zasadnutia - roky 2016-2018

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva - 18. januára 2018

PRIMÁTOR MESTA RAJEC dňa: 15. januára 2018   P O Z V Á N K A   V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam mimoriadne zasadnutie   mestského zastupiteľstva,   ktoré sa uskutoční dňa 18. januára 2018 o 16.00 h v malej zasadačke… viac informácii

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva - 14. december 2017

PRIMÁTOR MESTA RAJEC dňa: 11. decembra 2017 P O Z V Á N K A V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 14. decembra 2017 o 16.00 h v malej zasadačke Mestského úradu v Rajci. Návrh… viac informácii

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva - 12. október 2017

PRIMÁTOR MESTA RAJEC dňa: 09. októbra 2017 P O Z V Á N K A V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 12. októbra 2017 o 16.00 h v malej zasadačke Mestského úradu v Rajci. Návrh… viac informácii

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva - 17. august 2017

PRIMÁTOR MESTA RAJEC   dňa: 14. augusta 2017   P O Z V Á N K A   V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie   mestského zastupiteľstva,   ktoré sa uskutoční dňa 17. augusta 2017 o 16.00 h v malej zasadačke… viac informácii

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva - 27. júla 2017

PRIMÁTOR MESTA RAJEC   dňa: 24. júla 2017   POZVÁNKA   Podľa ustanovenia § 13 odst. 2 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie   mimoriadneho mestského zastupiteľstva,   ktoré sa uskutoční dňa 27.07.2017 o 16.00 hod v malej zasadačke… viac informácii

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva - 17. júla 2017

PRIMÁTOR MESTA RAJEC   dňa: 13. júla 2017   POZVÁNKA   Podľa ustanovenia § 13 odst. 2 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie   mimoriadneho mestského zastupiteľstva,   ktoré sa uskutoční dňa 17.07.2017 o 16.00 hod v malej zasadačke… viac informácii

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva - 22. júna 2017

PRIMÁTOR MESTA RAJEC dňa: 19. júna 2017   P O Z V Á N K A   V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam mimoriadne zasadnutie   mestského zastupiteľstva,   ktoré sa uskutoční dňa 22. júna 2017 o 16.00 h v malej zasadačke… viac informácii

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva - 25. mája 2017

PRIMÁTOR MESTA RAJEC dňa: 22. mája 2017   P O Z V Á N K A   V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie   mestského zastupiteľstva,   ktoré sa uskutoční dňa 25. mája 2017 o 16.00 h v malej zasadačke Mestského úradu v… viac informácii

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva - 11. apríl 2017

  PRIMÁTOR MESTA RAJEC   dňa: 06. apríla 2017     P O Z V Á N K A   V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam mimoriadne zasadnutie   mestského zastupiteľstva,   ktoré sa uskutoční dňa 11. apríla 2017 o 16.00 h v… viac informácii

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva - 9. marec 2017

PRIMÁTOR MESTA RAJEC dňa: 06. marca 2017   P O Z V Á N K A   V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie   mestského zastupiteľstva,   ktoré sa uskutoční dňa 09. marca 2017 o 16.00 h v malej zasadačke Mestského úradu… viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa