Úradné oznamy - rok 2015

Výluka na trati Rajec - Žilina v dňoch 13. a 14. júla 2015

Výluka na trati Rajec - Žilina v dňoch 13. a  14. júla 2015
VÝLUKA NA TRATI RAJEC - ŽILINA Železničná spoločnosť Slovensko upozorňuje cestujúcu verejnosť, že v dňoch 13. a  14. júla 2015 z dôvodov výlukových prác na strane správcu železničnej dopravnej cesty (ŽSR) prichádza k obmedzeniam v jazde vlakov Železničnej spoločnosti Slovensko, a.… viac informácii

Ochrana poľnohospodárskej pôdy proti burinám - upozornenie

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA pozemkový a lesný odbor Ul. Andreja Kmeťa 17, 010 01 Žilina     Vec: Ochrana poľnohospodárskej pôdy proti burinám - upozornenie.   Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor na základe poznatkov získaných pri výkone štátnej správy na úseku… viac informácii

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch
OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V ŽILINE v súlade s §4 písm. b) a s § 21 písm. a) v náväznosti na §21 písm. n) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 2 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121… viac informácii

Oznam Mestského úradu - úprava úradných hodín

Mestský úrad v Rajci oznamuje občanom,   že z  dôvodu vysokých teplôt, budú v dňoch 10. - 14. augusta 2015 upravené úradné hodiny,   a to do 14:00 hodiny. V súrnych prípadoch je možné si dohodnúť individuálne stretnutie na telefónnych číslach jednotlivých oddelení.   … viac informácii

Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu

MESTO RAJEC, Námestie SNP 2, 015 01 Rajec   VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V RÁMCI PRIESKUMU TRHU   1. Identifikácia verejného obstarávateľa Názov organizácie: Mesto Rajec IČO: 00321575 Adresa organizácie: Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec Kontaktné miesto: Mestský úrad Rajec… viac informácii

Výluka na trati Rajec - Žilina v dňoch 16. až 18. júna 2015

Výluka na trati Rajec - Žilina v dňoch 16. až  18. júna 2015
VÝLUKA NA TRATI RAJEC - ŽILINA Železničná spoločnosť Slovensko upozorňuje cestujúcu verejnosť, že v dňoch 16. až  18. júna 2015 z dôvodov výlukových prác na strane správcu železničnej dopravnej cesty (ŽSR) prichádza k obmedzeniam v jazde vlakov Železničnej spoločnosti Slovensko, a.… viac informácii

Zľavnené lístky na kúpalisko Veronika

Zľavnené lístky na kúpalisko Veronika.  Mestský úrad Rajec oznamuje obyvateľom mesta, že v pokladni mesta na Mestskom úrade,I. poschodie č. dverí 14 si môžu zakúpiť zľavnené lístky na kúpalisko Veronika.      Cenník zľavnených lístkov: Celodenný  lístok  od… viac informácii

Výberové konanie na obsadenie funkcie - náčelník Mestskej polície v Rajci

Mesto Rajec vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie: náčelník Mestskej polície v Rajci Námestie SNP 2/2 , 015 22 Rajec Kvalifikačné predpoklady - minimálne úplné stredné vzdelanie - odborná spôsobilosť v zmysle § 25 Zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v platnom znení - zbrojný… viac informácii

Organizačné pokyny Rajeckého jarmoku 2015

Organizačné pokyny Rajeckého jarmoku 2015
MESTO RAJEC Organizačné pokyny Rajeckého jarmoku 2015 1. Usporiadateľ:   Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec 2. Miesto konania jarmoku: Námestie SNP, ul. Bielisko, ul. Kukučínova, ul. M. R. Štefánika 3. Deň konania jarmoku:   8. august 2015 4. Vstup na… viac informácii

Výluka na trati Rajec - Žilina

Výluka na trati   Rajec - Žilina
VÝLUKA NA TRATI RAJEC - ŽILINA Železničná spoločnosť Slovensko upozorňuje cestujúcu verejnosť, že v dňoch 19. až  21. mája 2015 z dôvodov výlukových prác na strane správcu železničnej dopravnej cesty (ŽSR) prichádza k obmedzeniam v jazde vlakov Železničnej spoločnosti Slovensko, a.… viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa