MsZ - Uznesenia - rok 2014

MsZ - Uznesenia - rok 2014

Termíny riadnych zasadnutí MsZ pre rok 2014
20.2.2014 - 24.4.2014 - 12.6.2014 - 14.8.2014 - 25.9.2014 - 20.11.2014

Mestské zastupiteľstvo v Rajci na základe § 11 ods. 4 písm. k) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení vydáva tento
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa