Mestské zastupiteľstvo

Zoznam poslancov MsZ pre volebné obdobie 2010 - 2014

Volebný obvod č. 1 Mgr. Róbert Augustín člen komisie pre školstvo, kultúru a šport,člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v Rajci,člen komisie na prešetrenie sťažnosti proti samosprávnej činnosti orgánov mesta a zamestnancov mesta Mgr.… viac informácii

MsZ - Mestská rada

  Mestská rada§ 13 - Štatút mesta Rajec Mestské zastupiteľstvo môže zriadiť mestskú radu. Mestská rada je zložená z poslancov, ktorých volí mestské zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Mestskú radu a jej členov môže mestské zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať. Spôsob volieb upravuje… viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa