Oznamy

Zber novín a časopisov

Zber novín a časopisov
OZNAM Mestský úrad v Rajci v spolupráci s firmou Juraj Krajčí organizuje zber novín a časopisov, ktorý sa uskutoční dňa 12.10.2017 o 15,00 hodine na Námestí Andreja Škrábika. Podmienky výkupu :Noviny a časopisy musia byť zviazané do balíkov. Cenové podmienky :-    1 kg starého… viac informácii

Zber nadrozmerných odpadov od 9.10. - 27.10.2017

Zber nadrozmerných odpadov od 9.10. - 27.10.2017
   Mestský úrad Rajec organizuje v dňoch 9.10. - 27.10. 2017 zber nadrozmerných odpadov. Veľkoobjemové kontajnery budú pristavené na uliciach nasledovne: od 09.10. - do 13.10. - Partizánska (pri Drevospektrum),- Partizánska (turbínsky kanál),- Hviezdoslavova,- Mudrochova (pri… viac informácii

Zber elektroodpadu z domácností a odpadov z domácností s obsahom škodlivín

Zber elektroodpadu z domácností a odpadov z domácností s obsahom škodlivín
 Zber elektroodpadu z domácností a odpadov z domácností s obsahom škodlivín. Mestský úrad Rajec a Združenie obcí Rajecká dolina organizuje zber elektroodpadu z domácnostía odpadov z domácností s obsahom škodlivín na deň 24.11.2017.  - elektrických a elektronických zariadení - chladničky,… viac informácii

Vývoz komunálneho odpadu v období po Veľkonočných sviatkoch

OZNAM – ZMENA VO VÝVOZE KOMUNÁLNEHO ODPADU   Mestský úrad v Rajci oznamuje, že vývoz komunálneho odpadu v období po Veľkonočných sviatkoch bude vo štvrtok 20.04. 2017. viac informácii

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o určení ochranných pásiem Letiska Žilina

DOPRAVNÝ ÚRAD   Dopravný úrad ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle ustanovenia § 48 ods. 1 písmeno r) v spojem s ustanovením § 29 ods. 2 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ustanovenia § 33… viac informácii

Otváracia dobu prevádzky separovaného zberu počas vianočných sviatkov

   Oznamujeme Vám otváraciu dobu prevádzky separovaného zberu počas vianočných sviatkov 24.12.2016 (sobota) zatvorené 26.12.2016 (pondelok) zatvorené 27.12.2016 (utorok) zatvorené 28.12.2016 (streda) zatvorené 29.12.2016 (štvrtok) zatvorené 30.12.2016 (piatok) zatvorené… viac informácii

Zber nadrozmerných odpadov

Zber nadrozmerných odpadov
   Mestský úrad Rajec organizuje zber nadrozmerných odpadov. Veľkoobjemové kontajnery budú pristavené na uliciach nasledovne: od 10.10.2016 - do 14.10.2016 - Partizánska (pri Drevospektrum),- Partizánska (turbínsky kanál pri ceste),- Hviezdoslavova,- Mudrochova (pri MŠ),-… viac informácii

Zber nadrozmerných odpadov

Zber nadrozmerných odpadov
   Mestský úrad Rajec organizuje zber nadrozmerných odpadov. Veľkoobjemové kontajnery budú pristavené na uliciach nasledovne: od 06.04.2016 - do 11.04.2016 - Partizánska (pri Drevospektrum),- Partizánska (turbínsky kanál),- Hviezdoslavova,- Mudrochova (pri MŠ),- Haškova … viac informácii

Upozornenie - Poplatok za znečisťovanie ovzdušia

   Upozornenie poplatok za znečistenie ovzdušia   V zmysle zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov, je prevádzkovateľ (právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie) malého zdroja znečisťovania ovzdušia povinný… viac informácii

Zber novín a časopisov

OZNAMMestský úrad v Rajci v spolupráci s fi Juraj Krajčí organizuje zber organizujú zber novín a časopisov, ktorý sa uskutoční dňa 6.3.2015 o 15,00 hodine na Námestí Andreja Škrábika. Podmienky výkupu :Noviny a časopisy musia byť zviazané do balíkov.Cenové podmienky :-     … viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa