Oznamy

ZIMNÝ OPERAČNÝ PLÁN na obdobie 2020/2021

Operačný plán zimnej údržby je spracovaný na základe zákona č. 135/61 Zb. o pozemných komunikáciách (Cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v zmysle nariadení mesta a na základe zmluvy o vykonávaní zimnej údržby a čistení mesta.  viac informácii

Zber nadrozmerných odpadov v dňoch 15.4. - 4.5.2020

   Mestský úrad Rajec organizuje v dňoch 15.4. - 4.5.2020 zber nadrozmerných odpadov. Veľkoobjemové kontajnery budú pristavené na uliciach nasledovne: od 15.4. - do 20.4. - Partizánska (pri Drevospektrum),- Partizánska (turbínsky kanál),- Hviezdoslavova,- Mudrochova (pri MŠ),… viac informácii

Žilinská župa spustila hlasovanie o projektoch na ochranu životného prostredia.

Žilinská župa spustila hlasovanie o projektoch na ochranu životného prostredia.
Žilinská župa spustila hlasovanie       Žilinská župa spustila hlasovanie o projektoch na ochranu životného prostredia. Po prvýkrát v histórii župy bude o pridelení grantov rozhodovať aj verejnosť. Hlasovanie potrvá do 16. júla.  Participatívny… viac informácii

Vývoz komunálneho odpadu v období po Veľkonočných sviatkoch

Vývoz komunálneho odpadu v období po Veľkonočných sviatkoch
OZNAM Mestský úrad v Rajci oznamuje, že vývoz komunálneho odpadu v období po Veľkonočných sviatkoch bude vo štvrtok  16.04. 2020. viac informácii

Mesto Rajec, vyzýva občanov a návštevníkov mesta

Mesto Rajec,  vyzýva občanov a návštevníkov mesta
Vážení občania,   Mesto Rajec,   vyzýva občanov a návštevníkov mesta, aby svoje motorové vozidlá neparkovali na miestnych komunikáciách a chodníkoch, nakoľko tým ohrozujú a sťažujú zimnú údržbu.   Autá je potrebné zaparkovať na miestach na to určených.   Ďakujeme za… viac informácii

Zimná údržba z kabíny odhŕňacieho auta

Zimná údržba z kabíny odhŕňacieho auta
Zimná údržba v našom meste. Pohľad z kabíny odhŕňacieho auta. viac informácii

Oznam o dočasnom uzatvorení zberného dvora

Združenie obcí Rajecká dolina   oznamuje občanom,   že zberný dvor na Fučíkovej ulici v Rajci   bude od 28.02.2018 do 04.03.2018   z prevádzkových dôvodov zatvorený. viac informácii

Zber elektroodpadu z domácností a odpadov z domácností s obsahom škodlivín.

Zber elektroodpadu z domácností a odpadov z domácností s obsahom škodlivín.
 Zber elektroodpadu z domácností a odpadov z domácností s obsahom škodlivín. Mestský úrad Rajec a Združenie obcí Rajecká dolina organizuje zber elektroodpadu z domácnostía odpadov z domácností s obsahom škodlivín  piatok 28.02.2020.  - elektrických a elektronických zariadení -… viac informácii

Upozornenie - Poplatok za znečisťovanie ovzdušia

Upozornenie - Poplatok za znečisťovanie ovzdušia
 Upozornenie - Poplatok za znečistenie ovzdušia. V zmysle zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov, je prevádzkovateľ (právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie) malého zdroja znečisťovania ovzdušia povinný oznámiť… viac informácii

Oznam - Zmena vo vývoze komunálneho odpadu

Oznam - Zmena vo vývoze komunálneho odpadu
OZNAM ZMENA VO VÝVOZE KOMUNÁLNEHO ODPADU Mestský úrad v Rajci oznamuje, že vývoz komunálneho odpadu v období po Veľkonočných sviatkoch bude    štvrtok  05. 04. 2018                     viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa