Úradné oznamy - rok 2014

Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce odpredajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce odpredajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí - zverejňuje zámer prevodu majetku mesta odpredajom, a to : pozemok KNC parcela č. 1700/145 a KNC parcela č. 1700… viac informácii

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Rajec na 1. polrok 2015

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Rajec na 1. polrok 2015.Kontrolná činnosť hlavnej kontrolórky mesta v 1. polroku 2015 (ďalej aj kontrolná činnosť) bude vykonávaná v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších… viac informácii

Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce odpredajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce odpredajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí - zverejňuje zámer prevodu majetku mesta odpredajom, a to : pozemok KNC parcela č. 1390/1 - zastavaná plocha o… viac informácii

Výluka na trati Rajec - Žilina

Výluka na trati   Rajec - Žilina
VÝLUKA NA TRATI RAJEC - ŽILINA Železničná spoločnosť Slovensko upozorňuje cestujúcu verejnosť, že v dňoch 30. a 31. októbra 2014 z dôvodov výlukových prác na strane správcu železničnej dopravnej cesty (ŽSR) prichádza k obmedzeniam v jazde vlakov Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. … viac informácii

Súťaž o GRANT Nadácie Renáty Zmajkovičovej Obnov si jedáleň alebo kuchyňu

Súťaž o GRANT Nadácie Renáty Zmajkovičovej Obnov si jedáleň alebo kuchyňu
Súťaž o GRANT Nadácie Renáty Zmajkovičovej Obnov si jedáleň alebo kuchyňu“ Materská škola, Mudrochova č. 930/10 a Materská škola, Obrancov mieru č. 400/51 v Rajci sa zapojili do súťaže o grant Nadácie Renáty Zmajkovičovej. Súťaž prebieha v termíne od 15.9.2014 do 30.11.2014!  Súťaž o GRANT… viac informácii

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a pozvanie k ústnemu jednaniu

Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Námestie SNP 2/2 , 015 01 Rajec č.j.01/2349/2014;  dňa 7.10.2014   Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a pozvanie k ústnemu jednaniu   Meno (názov) a adresa žiadateľa: Slovak Telekom a.s.   … viac informácii

Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce odpredajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce odpredajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí - zverejňuje zámer prevodu majetku mesta odpredajom, a to : pozemok KNC parcela č. 1390/1 - zastavaná plocha o… viac informácii

Oznámenie o streľbách

Oznámenie o streľbách
OZNÁMENIE O STREĽBÁCH   Oznamujeme Vám, že na strelnici v Kamennej Porube budú prebiehať ostré streľby:   2.9.14 Utorok   od  08:00   do  15:00 3.9.14 Streda 08:00 15:00 4.9.14 Štvrtok 08:00 15:00 5.9.14 Piatok 08:00 14:00 8.9.14 Pondelok 08:00 15:00 9.9… viac informácii

KVAPKA KRVI - daruj krv - daruj život - daruj radosť

KVAPKA KRVI - daruj krv - daruj život - daruj radosť
KVAPKA KRVI DARUJ KRV - DARUJ ŽIVOT - DARUJ RADOSŤ Národná transfúzna služba SR, pracovisko Žilina v spolupráci s Mestom Rajec a Mestským kultúrnym strediskom Rajec pozývajú všetkých darcov a prvodarcov na darovanie krvi, ktoré sa uskutoční vo Veľkej zasadačke Mestského úradu v Rajci 18.9.2014 od 8… viac informácii

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Rajec

Mestské zastupiteľstvo mesta Rajec   1. v y h l a s u j e v zmysle § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov štvrtok 25. septembra 2014 za deň konania voľby hlavného kontrolóra mesta Rajec (ďalej aj hlavný kontrolór), ktoré sa… viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa