Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk - Stavebné úpravy zdravotechniky v bytovom dome č.s. 430 na ul. 1. mája v Rajci

Výzva na predkladanie ponúk spracovaná v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávanía o zmene a doplnení niektorých zákonov   1. Identifikácia verejného obstarávateľa Názov organizácie: Mesto Rajec IČO: 00321575 Adresa organizácie: Námestie SNP… viac informácii

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Dodanie tovarov pre projekt s názvom "Spoznajme sa cez skate"

Výzva na predloženie cenovej ponukyDodanie tovarov pre projekt s názvom "Spoznajme sa cez skate"  V zmysle zákona o verejnom obstarávaní si Vás dovoľujem požiadať o predloženie cenovej ponuky na dodanie tovarov pre projekt s názvom „Spoznajme sa cez skate“ v rámci Programu cezhraničnej… viac informácii

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Stavebné práce spojené s dobudovaním skate parku v meste Rajec

Výzva na predloženie cenovej ponukyStavebné práce spojené s dobudovaním skate parku v meste Rajec  V zmysle zákona o verejnom obstarávaní si Vás dovoľujem požiadať o predloženie cenovej ponuky na uskutočnenie stavebných prác týkajúcich sa vybudovania skate parku v Meste Rajec. Investícia… viac informácii

Výzva na predkladanie ponúk - Výmena strešnej krytiny na objekte radnice v Rajci na Námestí SNP.

Výzva na predkladanie ponúk spracovaná v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávanía o zmene a doplnení niektorých zákonov   1. Identifikácia verejného obstarávateľa Názov organizácie: Mesto Rajec IČO: 00321575 Adresa organizácie: Námestie SNP… viac informácii

Výzva na predkladanie ponúk - Stavebné úpravy ul. Lipová

Výzva na predkladanie ponúk spracovaná v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávanía o zmene a doplnení niektorých zákonov   1. Identifikácia verejného obstarávateľa Názov organizácie: Mesto Rajec IČO: 00321575 Adresa organizácie: Námestie SNP… viac informácii

Výzva na predkladanie ponúk - Výmena strešnej krytiny na objekte radnice v Rajci na Námestí SNP.

Výzva na predkladanie ponúk spracovaná v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávanía o zmene a doplnení niektorých zákonov     1. Identifikácia verejného obstarávateľa Názov organizácie: Mesto Rajec IČO: 00321575 Adresa organizácie: Námestie… viac informácii
« späť 1 2 3 4 ďalej »
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa