Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk - Zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu

Výzva na predkladanie ponúk spracovaná v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov   1. Identifikácia verejného obstarávateľa Názov organizácie: Mesto Rajec IČO: 00321575 Adresa organizácie: Námestie SNP… viac informácii

Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu - spotrebný materiál do kopírovacieho zariadenia papier a tonery

MESTO RAJEC, Námestie SNP 2, 015 01  Rajec VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V RÁMCI PRIESKUMU TRHU 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov organizácie: Mesto Rajec IČO: 00321575 Adresa organizácie: Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec Kontaktné miesto: Mestský úrad Rajec, Námestie… viac informácii

Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu - nákup multifunkčného zariadenia

MESTO RAJEC, Námestie SNP 2, 015 01 Rajec   VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V RÁMCI PRIESKUMU TRHU   1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov organizácie: Mesto Rajec IČO: 00321575 Adresa organizácie: Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec Kontaktné miesto: Mestský úrad… viac informácii

Výzva na predkladanie ponúk - Úprava ciest priliehajúcich k Nám. SNP Rajec, 2. etapa

Výzva na predkladanie ponúk spracovaná v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávanía o zmene a doplnení niektorých zákonov   1. Identifikácia verejného obstarávateľa Názov organizácie: Mesto Rajec IČO: 00321575 Adresa organizácie: Námestie… viac informácii

Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní

  Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA Mesto Rajec IČO: 00321575 Námestie SNP 2/2, 01522 Rajec Slovensko Kontaktné miesto (miesta): Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec … viac informácii

Výzva na predkladanie ponúk - Oprava verejného osvetlenia – Oprava mestského rozhlasu

 Výzva na predkladanie ponúk   spracovaná v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov   1. Identifikácia verejného obstarávateľa Názov organizácie: Mesto Rajec IČO: 00321575 Adresa… viac informácii

Výzva na predkladanie ponúk - Stavba alebo prestavba obytného domu s následným prevodom vlastníckych práv

  19449 - WYP  Vestník č. 239/2013 - 06.12.2013    VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)  Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.     ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ Mesto Rajec IČO: 00321575 Námestie SNP 2/2,… viac informácii

Výzva na predkladanie cenovej ponuky - Zabezpečenie procesu verejného obstarávania pre Mesto Rajec

Výzva na predkladanie cenovej ponuky spracovaná v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávanía o zmene a doplnení niektorých zákonov   1. Identifikácia verejného obstarávateľa Názov organizácie: Mesto Rajec IČO: 00321575 Adresa organizácie:… viac informácii

Výzva na predkladanie ponúk - Zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu

 Výzva na predkladanie ponúk   spracovaná v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov   1. Identifikácia verejného obstarávateľa Názov organizácie: Mesto Rajec IČO: 00321575 Adresa… viac informácii

Výzva na predkladanie ponúk - Nákup kontajnerov na triedený zber

 Výzva na predkladanie ponúk   spracovaná v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov   1. Identifikácia verejného obstarávateľa Názov organizácie: Mesto Rajec IČO: 00321575 Adresa… viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa