Archív - Oznámenie o uložení zásielok - Verejná vyhláška

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Dobroslava Bliznáková

MESTO RAJEC Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22   V Rajci 15.12.2014 OZNÁMENIE   Mesto Rajec oznamuje občanovi Dobroslava Bliznáková,  trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec jej bola dňa 12.12.2014 doručená doporučená listová zásielka, ktorej odosielateľom je JUDr. Jaroslav Kabáč ml.,… viac informácii

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Richard Wirgha

MESTO RAJEC Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22   V Rajci 12.12.2014 OZNÁMENIE   Mesto Rajec oznamuje občanovi Richard Wirgha,  trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec mu bola dňa 12.12.2014 doručená doporučená listová zásielka, ktorej odosielateľom je ALOPEX Advosory, s.r.o., so… viac informácii

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Vladimír Poláček

MESTO RAJEC Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22   V Rajci 10.12.2014 OZNÁMENIE   Mesto Rajec oznamuje občanovi Vladimír Poláček,  trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec mu bola dňa 10.12.2014 doručená doporučená listová zásielka, ktorej odosielateľom je JUDr. Jaroslav Kabáč, súdny… viac informácii

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Vladimír Poláček

MESTO RAJEC Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22   V Rajci 08.12.2014 OZNÁMENIE   Mesto Rajec oznamuje občanovi Vladimír Poláček,  trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec mu bola dňa 08.12.2014 doručená doporučená listová zásielka, ktorej odosielateľom je Všeobecná zdravotná poisťovňa,… viac informácii

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Martin Balcer

MESTO RAJEC Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22   V Rajci 05.12.2014 OZNÁMENIE   Mesto Rajec oznamuje občanovi Martin Balcer,  trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec mu bola dňa 05.12.2014 doručená doporučená listová zásielka, ktorej odosielateľom je Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s… viac informácii

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Hobumil Habrun

MESTO RAJEC Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22   V Rajci 04.12.2014 OZNÁMENIE   Mesto Rajec oznamuje občanovi Bohumil Habrun,  trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec mu bola dňa 04.12.2014 doručená listová zásielka, ktorej odosielateľom je EOS KSI Slovensko, s..r.o., so sídlom… viac informácii

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Zdenko Mičuda

MESTO RAJEC Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22   V Rajci 04.12.2014 OZNÁMENIE   Mesto Rajec oznamuje občanovi Zdenko Mičuda,  trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec mu bola dňa 04.12.2014 doručená doporučená listová zásielka, ktorej odosielateľom je Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s… viac informácii

Oznámenie - O zrušení trvalého pobytu - Alexandra Hrubošová

M E S T O   R A J E C Mestský úrad, správne oddelenie Nám. SNP 2/2, PSČ  015 22 Oznámenie - O zrušení trvalého pobytu Ohlasovňa pobytu v Rajci,  na návrh  vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti podľa  § 7 odst.1 písm. f) … viac informácii

Oznámenie - O zrušení trvalého pobytu - Dávid Hruboš

M E S T O   R A J E C Mestský úrad, správne oddelenie Nám. SNP 2/2, PSČ  015 22 Oznámenie - O zrušení trvalého pobytu Ohlasovňa pobytu v Rajci,  na návrh  vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti podľa  § 7 odst.1 písm. f) … viac informácii

Oznámenie - O zrušení trvalého pobytu - Miroslava Řepová

M E S T O   R A J E C Mestský úrad, správne oddelenie Nám. SNP 2/2, PSČ  015 22 Oznámenie - O zrušení trvalého pobytu Ohlasovňa pobytu v Rajci,  na návrh  vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti podľa  § 7 odst.1 písm. f) … viac informácii
« späť 1 22 42 60 61 62 63 64 65 66 83 ďalej »
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa