MsZ - Termíny zasadnutí, pozvánky na zasadnutia a program zasadnutia - rok 2013

Termíny riadnych zasadnutí MZ pre rok 2013

Termíny riadnych zasadnutí MZ pre rok 2013
23.5.2013 - 15.8.2013 - 24.10.2013 - 12.12.2013

Mestské zastupiteľstvo v Rajci na základe § 11 ods. 4 písm. k) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení vydáva tento

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva.

Pozvánka - 12.12.2013  Primátor mesta Rajec. V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 12. decembra 2013 o 16.00 h  v malej zasadačke Mestského úradu v Rajci.   1.… viac informácii

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva.

Pozvánka - 24.10.2013  Primátor mesta Rajec. V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 24. októbra 2013 o 16.00 h  v malej zasadačke Mestského úradu v Rajci.   1.… viac informácii

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva.

Pozvánka - 15.08.2013  Primátor mesta Rajec. V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 15. augusta 2013 o 16.00 h  v malej zasadačke Mestského úradu v Rajci.   1.… viac informácii

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva.

Pozvánka - 23.05.2013  Primátor mesta Rajec. V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 23. mája o 16.00 h  v malej zasadačke Mestského úradu v Rajci.   1. Kontrola… viac informácii

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva.

Pozvánka - 28.02.2013  Primátor mesta Rajec. V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 28. februára o 16.00 h  v malej zasadačke Mestského úradu v Rajci.   1.… viac informácii

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva.

Pozvánka - 07.02.2013 Primátor mesta Rajec. V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 07. februára 2013 o 16.00 h  v malej zasadačke Mestského úradu v Rajci.  … viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa