Úradné oznamy - rok 2013

Základná škola, Lipová 2, Rajec - ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

Základná škola, Lipová 2, Rajec  - ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA
Základná škola, Lipová 2, Rajec  Kontakt: Adresa:   Lipová 2 , 015 01 Rajec Telefón:  041 - 5422173; 5422521; 5422510  Fax: 041 - 5424833  www:  mzsrajec.edu.sk   email:  riaditel@mzsrajec.edu.sk   v súlade s ustanovením… viac informácii

Prijaté VZN, dodatky k VZN Mesta Rajec na kalendárny rok 2014

VZN č. 4/2013 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2014 ...viac informácií VZN č. 5/2013 o dani za ubytovanie na kalendárny rok 2014   ...viac informácií VZN č. 6/2013 o dani za psa na kalendárny rok 2014...viac informácií VZN č. 7/2013 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie… viac informácii

Pokladničné hodiny počas vianočných a novoročných sviatkov

Pokladničné hodiny počas vianočných a novoročných sviatkov
   Pokladničné hodiny   Pokladňa Mesta Rajec počas vianočných a novoročných sviatkov    Pondelok 23.12.2013 8:00 - 11:00       Piatok 27.12.2013 8:00 - 11:00 12:00 - 14:00     Pondelok 30.12.2013 8:00 - 11:00      … viac informácii

Návrh VZN, dodatkov k VZN a rozpočtu Mesta Rajec na kalendárny rok 2014

 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Rajec o odpadoch   ...viac informácií  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Rajec o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje na kalendárny rok 2014 ...viac informácií  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta… viac informácii

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Rajec na 1. polrok 2014

Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce odpredajom alebo nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnené: 26.11.2013 Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce  odpredajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 8/ písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí zverejňuje  zámer prevodu majetku mesta odpredajom, a to :-… viac informácii

Pozvánka na predvianočný koncert v podaní Dušana Jarjabka, Márie Eliášovej, Ota Kleina a Zdeňka Macháčka

Pozvánka na predvianočný koncert v podaní Dušana Jarjabka, Márie Eliášovej, Ota Kleina a Zdeňka Macháčka
Rímskokatolícka Cirkev, farnosť Čičmany Vás všetkých srdečne pozýva do Kostola Povýšenia Svätého kríža v Čičmanoch Nedeľa 8. decembra 2013 o 16:00 na Predvianočný koncert zaznejú Vianočné piesne a operné árie v podaní sólistov Dušana Jarjabka, Márie Eliášovej, Ota Kleina a Zdeňka Macháčka, ktoré… viac informácii

Pri príležitosti vianočných sviatkov MsÚ v Rajci bude poskytovať vecnú dávku rodinám, ktoré sa ocitli v hmotnej núdzi.

Pri príležitosti vianočných sviatkov MsÚ v Rajci bude poskytovať vecnú dávku rodinám, ktoré sa ocitli v hmotnej núdzi.
zverejnené: 13.11.2013; Oznam Pri príležitosti vianočných sviatkov MsÚ v Rajci bude poskytovať vecnú dávku rodinám, ktoré sa ocitli v hmotnej núdzi.Na vecnú dávku majú nárok rodiny, kde v spoločne posudzovaných osobách sa nachádzajú nezaopatrené deti.Rodiny, ktoré prejavia záujem o vecnú… viac informácii

KVAPKA KRVI - daruj krv - daruj život - daruj radosť

KVAPKA KRVI - daruj krv - daruj život - daruj radosť
K V A P K A   K R V I DARUJ KRV  -  DARUJ ŽIVOT  -  DARUJ RADOSŤ Národná transfúzna služba SR, pracovisko Žilina v spoluprácis Mestom Rajec a Mestským kultúrnym strediskom Rajec   pozývajú všetkých darcov a prvodarcov na darovanie krvi,   ktoré sa… viac informácii

Oznam - Navýšenie ročnej ťažby dolomitu v dobývacom priestore Veľká Čierna – lom Baranová na úroveň 500 000 ton ročne - oznámenie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

O Z N A M Navýšenie ročnej ťažby dolomitu v dobývacom priestore Veľká Čierna – lom Baranována úroveň 500 000 ton ročne - oznámenie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie      Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky na podnet spoločnosti KSR –… viac informácii
« späť 1 2 3 4 ďalej »
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa