Autor: Miroslav Bros, 23.02.2012
Termíny riadnych zasadnutí Mestského zastupiteľstva pre rok 2012
 
16.02.   26.04.   07.06.   06.09.   15.11.   13.12