Autor: Zuzana Ščasná, 20.02.2012
    Spravodajca mestského múzea v Rajci začal vychádzať ihneď po založení múzea v roku 1993 dvakrát do roka a od roku 1996 už iba jedenkrát ročne. Od roku 2004 do roku 2007 mal malú odmlku, od tohto roku však vychádza pravidelne 1-krát ročne. Sú v ňom uverejnené odborné články súvisiace nielen s mestom Rajec, ale aj blízkym okolím – dočítate sa v ňom rôzne zaujímavosti o histórii, jeho nárečí, faune, flóre...
 
   UZÁVIERKA PRÍSPEVKOV - najneskôr do 30. júna aktuálneho roka: poštou na adresu redakcie, e-mailom, osobne: MsÚ Rajec - odd. kultúry a športu
 
KONTAKTY:
Adresa:   MsÚ Rajec - odd. kultúry a športu
Námestie SNP 2/2
015 22  Rajec
Tel.:  
  041/ 507 65 33
Mobil:   0918 774 084
Zodpovedná osoba
  Zuzana Ščasná
e-mail:   zuzana.scasna@rajec.sk