Autor: Zuzana Ščasná, 20.02.2012
 Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec
 
 
Názov:
MESTSKÝ ÚRAD RAJEC - ODDELENIE KULTÚRY A ŠPORTU
Sídlo: NÁMESTIE SNP 2/2, 015 22 RAJEC
 
 
PRACOVNÁ DOBA POČAS LETA (1.7. - 31.8.)
 
pondelok
8.00 – 15.00 hod.
utorok 8.00 – 15.00 hod.
streda 8.00 – 16.00 hod.
štvrtok 8.00 – 15.00 hod.
piatok 8.00 – 15.00 hod.
 
 
Tel./fax:  041/ 542 47 03
Tel.: 041/ 542 2067, 041/ 542 47 04
Mobil:  0910 909 049, 0910 923 575
 
 
ZAMESTNANCI:
 Anna Tordová    poverená vedením odd.
 041/ 542 20 67,
 0910 909 049
 anna.tordova@rajec.sk
 Zuzana Ščasná  referát kultúry
 041/ 542 47 04,
 0910 923 575
 zuzana.scasna@rajec.sk
 Eva Pekná    referát kultúry
 041/ 542 47 03,
 0910 923 575
 eva.pekna@rajec.sk
 Jaroslav Kopera  referát kultúry
 041/ 542 47 03  
 Alena Turancová  kultúrny dom
 0905 822 344