Autor: Miroslav Bros, 18.02.2012
Rozhodnutia súdu o nesúlade VZN Mesta Rajec so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Mesto Rajec toho času neeviduje rozhodnutia súdu o nesúlade VZN Mesta Rajec so všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
 
Uznesenia súdu o dočasnom pozastavení účinnosti VZN Mesta Rajec.
Mesto Rajec toho času neeviduje uznesenia súdu o dočasnom pozastavení účinnosti VZN Mesta Rajec.