Oznámenie o začatí konania a upustenie od ústneho pojednávania stavby 1/64 Kľače - Šuja

Autor: Zuzana Ščasná, 02.11.2023
Zverejnené: 2.11.2023