Zber biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad

Autor: Zuzana Ščasná, 19.09.2023

Oznam - Zber biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad

 

   Mestský úrad Rajec organizuje zber biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad, ako tráva, konáre, lístie a podobne.

   Kontajnery budú pristavené:

 

sobota

23.9.2023


 

 

10.00 - 11.30 hod.

na uliciach:

– Partizánska (pri Drevospektrume)

– Partizánska (turbínsky kanál pri ceste)

– Hviezdoslavova   

11.30 - 13.00 hod.

na uliciach:

– Haškova

– Pri Rajčanke

– Moyzesova (pri odbočke na Janka Kráľa)

 

sobota

30.9.2023

 

10.00 - 11.30 hod.

na uliciach:

– Benkova (pri lavičke k MŠ) 

– Sama Chalúpku (pri moste)

– Obrancov mieru (pri MŠ)

11.30 - 13.00 hod.

na uliciach:

– 1. mája (pri MŠ)

– Jánošíkova (park)

– Jánošíkova (pri lavičke)

 

sobota

7.10.2023

10.00 - 11.30 hod.

na uliciach:

– Športová

– Hollého (pri chodníku medzi bytovkami)

– Nádražná (pri bývalých verejných WC)

11.30 - 13.00 hod.

na uliciach:

– Kostolná  (pri vstupe do Katolíckej spojenej školy)

– Kostolná  (križovatka na Bystrickú)

– Lúčna

 

sobota

14.10.2023

10.00 - 11.30 hod.

na uliciach:

– Vojtová    

– Bystrická (park)

 
 

Do kontajnerov je zakázané ukladať:

- nebezpečné odpady (ako chladničky, práčky, televízory, pneumatiky, akumulátory, žiarivky a pod.),

- objemné odpady (nábytok, sedačky, koberce, podlahoviny a pod.),

- drobné stavebné odpady (tehly, betón, obkladačky a pod.).