Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania Stredoslovenská distribučná Žilina - stavebné povolenie P1466-Rajec-Preložka VN vzdušného vedenia 1. č. 223-p.č. 2709/4

Autor: Zuzana Ščasná, 13.09.2023
Zverejnené: 13.9.2023