Mesto Žilina - Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia verejnou vyhláškou - Cyklochodník Vlčince na ul. Dobšinského od lávky ponad ul. Obchodnú, Žilina

Autor: Zuzana Ščasná, 28.08.2023
Zverejnené: 28.8.2023