Návrh - Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Rajec č. 1/2023 o zákaze užívania alkoholických nápojov na vymedzených verejne prístupných miestach

Autor: Zuzana Ščasná, 13.01.2023
Zverejnené: 13.1.2023