Verejná vyhláška - Odvolanie Kvetoslavy Fraštiovej proti JPÚ v katastrálnom území Rajec

Autor: Zuzana Ščasná, 22.12.2022
Zverejnené: 22.12.2022
Zvesené:     05.01.2023