Mesto Rajec: Začatie prerokovania strategického dokumentu návrhu územnoplánovacej dokumentácie - Návrh zmien a doplnkov č. 3 územného plánu mesta Rajec

Autor: Zuzana Ščasná, 20.12.2022
Zverejnené: 20.12.2022