Autor: Zuzana Ščasná, 16.12.2022

Harmonogram vývozu odpadov v meste Rajec v roku 2023

ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD
 
1.) občania - RODINNÉ DOMY:

- vývozný deň: STREDA,
- od 01.05. do 01.10.: 1x za týždeň v termíne,
- od 01.10. do 30.04.: 1x za dva týždne v termíne.
 
(Dni vývozu v roku 2023: 04.01., 18.01., 01.02., 15.02., 01.03., 15.03., 29.03., 12.04., 26.04., 03.05., 10.05., 17.05., 24.05., 31.05., 07.06., 14.06., 21.06., 28.06., 06.07. (z dôvodu št. sviatku vo štvrtok), 12.07., 19.07., 26.07., 02.08., 09.08., 16.08., 23.08., 30.08., 06.09., 13.09., 20.09., 27.09., 11.10., 25.10., 08.11., 22.11., 06.12., 20.12.)

2.) občania – BYTOVÉ DOMY:

- vývozný deň: ŠTVRTOK,
- 1x za týždeň.

3.) PRÁVNICKÉ OSOBY:

- vývozný deň: ŠTVRTOK,
- 1x za týždeň.
 
VRECOVÝ ZBER plastov, tetrapakov a kovových obalov V RODINNÝCH  DOMOCH
5.1.; 3.2.; 3.3.; 31.3.; 5.5.; 2.6.; 30.6.; 4.8.; 31.8.; 6.10.; 3.11.; 1.12.2023.
Plasty, petfľaše a tetrapaky dávajte do vriec zdeformované a vrecia označte prideleným QR kódom a vyložte ich na verejné priestranstvo do 6.30 ráno.
ZBER ELEKTROODPADU a odpadu s obsahom škodlivín
24.2.; 26.5.; 28.8.; 24.11.2023.
Elektroodpad alebo odpad s obsahom škodlivín (televízory, chladničky, elektrospotrebiče, mobily, akumulátory, žiarivky, odpadové oleje, chemikálie, farbivá a pod.) vyložte počas týchto dni pred svoje domy alebo vchody bytových domov do 6.30 ráno.
Kontajnery - PLASTY
V týždni č.: 2., 6., 10., 14., 18., 21., 24., 27., 30., 33., 36., 39., 42,. 45., 48., 51. 
Kontajnery - PAPIER
V týždni č.: 1., 3., 5., 7., 9., 11., 13., 15., 17., 19., 20., 21., 23., 25., 27., 29., 31., 33., 35., 37., 39., 41., 43., 45., 47., 49., 50., 51.
Kontajnery - KOVY A VIACVRSTVOVÉ kombinované materiály (VKM)
V týždni č.: 2., 6., 10., 14., 18., 21., 24., 27., 30., 33., 36., 39., 42,. 45., 48., 51.
Kontajnery - SKLO
V týždni č.: 2., 7., 12., 17., 22., 26., 31., 36., 41., 46., 51.
Zber BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝCH ODPADOV
 
Zber sa bude konať počas jarného upratovania (marec alebo apríl) a jesenného upratovania (september alebo október).
 
O konkrétnych termínoch zberu objemných odpadov budú občania informovaní prostredníctvom  webového sídla mesta, mobilnej aplikácie  prípadne mestským rozhlasom.
 
Zber OBJEMNÝCH ODPADOV

 

Zber sa bude konať počas jarného upratovania (marec alebo apríl) a jesenného upratovania (september alebo október).


O konkrétnych termínoch zberu objemných odpadov budú občania informovaní prostredníctvom  webového sídla mesta, mobilnej aplikácie  prípadne mestským rozhlasom.

 

 
Triedenie (separovanie) odpadu na území mesta Rajec
 
Vrecový systém zberu (vrecia) je zavedený v individuálnej bytovej zástavbe (rodinné domy). Je ním možné vytriediť všetky druhy odpadov z obalov - plasty, kovy a viacvrstvové kombinované obaly (VKM).
 
Kontajnerový systém zberu je zavedený pri bytových domoch (všetky zložky) a pri rodinných domoch (iba papier a sklo).
    Je ním možné vytriediť všetky druhy odpadov z obalov - sklo, papier, plasty, VKM a kovy. Kontajnery na triedený zber sú umiestnené v blízkosti kontajnerov na zmesový komunálny odpad (1100 l), aby bol zabezpečený komfortný systém zberu.