Oznam - zatvorenie matriky dňa 21.09.2022

Autor: Blanka Porubčanská, 20.09.2022

Mestský úrad Rajec oznamuje občanom,

 že dňa 21.09.2022 bude Matričný úrad  Rajec zatvorený,

 budú sa vykonávať len osvedčovania podpisov a listín na 1. poschodí, v kancelárii  číslo 2.

 

Za pochopenie ďakujeme.

 

MsÚ Rajec