Zverejnenie zámeru prenechania majetku obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Miroslav Maršo a Anna Maršová

Autor: Zuzana Ščasná, 07.09.2022
Zverejnené: 7.9.2022