Oznámenie o výrube popod vysoké napätie VVN 110 kV v katastroch obcí Rajec a Čičmany

Autor: Zuzana Ščasná, 25.08.2022
Zverejnené: 25.8.2022