ŽSK - Koncept Územného plánu regiónu Žilinského kraja - oznámenie o predĺžení lehoty verejného prerokovania, žiadosť o vydanie stanovísk

Autor: Zuzana Ščasná, 15.08.2022
Zverejnené: 15.8.2022