Územné rozhodnutie: Nová skládka odpadov Rajec-Šuja - rozhodnutie o umiestnení stavby

Autor: Zuzana Ščasná, 14.06.2022
Zverejnené: 10.6.2022