Prenájom nájomných bytov v obci Kunerad

Autor: Zuzana Ščasná, 30.05.2022

OZNAM

 

    Obec Kunerad zverejňuje ponuku na prenájom nájomným bytov v Obci Kunerad v rámci bytových domov – Kuneradské dolné. Orientačná výška nájomného bude v cene 4,20 €/m 2 v závislosti od plochy bytu ( v cene nie je zahrnutý poplatok za energie a povinný poplatok za správu bytového domu).

    Vizualizácia typov bytov je zverejnená na https://www.kuneradskedolne.sk/p/42/vizualizacie

    V prípade záujmu, prosíme zaslať vyplnenú a podpísanú Predbežnú žiadosť o pridelenie nájomného bytu na adresu: Obecný úrad Kunerad, Hlavná 60/37, 013 13 Kunerad alebo e-mailom: ou@obeckunerad.sk