MsZ - uznesenia komisií pri MsZ rok 2022

Autor: Zuzana Ščasná, 27.04.2022
 
Výpis z uznesení Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci zo zasadnutia konaného dňa 24.1.2022.pdf (142 kB)
Uznesenia zo zasadnutia sociálno-zdravotnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci konaného dňa 8.2.2022.pdf (214 kB)
Výpis z uznesení zo zasadnutia Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve Rajec konaného dňa 14.2.2022.pdf (346 kB)
Uznesenia zo zasadnutia Sociálno-zdravotnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci konaného dňa 11.4.2022.pdf (255 kB)
Výpis z uznesení Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve Rajec zo zasadnutia konaného dňa 19.4.2022.pdf (423 kB)
Výpis z uznesení Komisie výstavby a životného prostredia pri Mestskom zastupiteľstve Rajec prijaté dňa 19.4.2022.pdf (536 kB)
Uznesenia zo zasadnutia Sociálno-zdravotnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci zo dňa 9.5.2022.pdf (180 kB)
Uznesenia zo zasadnutia Sociálno-zdravotnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci, konaného dňa 14.6.2022.pdf (199 kB)
Výpis z uznesení Komisie výstavby a životného prostredia pri Mestskom zastupiteľstve Rajec prijaté dňa 12.9.2022.pdf (831 kB)
Uznesenia zo zasadnutia Sociálno-zdravotnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci, konaného dňa 13.10.2022.pdf (198 kB)
Výpis uznesení Komisie výstavby a životného prostredia pri Mestskom zastupiteľsve Rajec zo zasadnutia konaného dňa 1.12.2022.pdf (425 kB)
Výpis z uznesení Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve Rajec zo zasadnutia konaného dňa 1.12.2022.pdf (463 kB)