Klientske centrum - úradné hodiny

Autor: Zuzana Ščasná, 14.03.2022
 
KLIENTSKE CENTRUM RAJEC
 (pred vstupom si zoberte poradové číslo)     
 
    MESTSKÝ ÚRAD RAJEC, prízemie, vľavo
    Námestie SNP 2/2, 015 22  Rajec
 
 Úradné hodiny:   
 
 Pokladňa,
 
 Matrika   
 
 Podateľňa 
    Pondelok      8.00 - 12.00     
 13.00 - 15.00    
  Utorok  8.00 - 12.00  13.00 - 15.00
  Streda  8.00 - 12.00 
 13.00 - 16.00
  Štvrtok  nestránkový deň
  Piatok  8.00 - 12.00
 

 

  Úradné hodiny:
 
  Oddelenie investičnej výstavby 
   a životného prostredia
 
  tel. č.: 0918 592 964
    Pondelok    8.00 - 12.00
 13.00 - 15.00
  Utorok  8.00 - 12.00  13.00 - 15.00
  Streda  8.00 - 12.00  13.00 - 16.00
  Štvrtok  nestránkový deň
  Piatok  8.00 - 12.00 
 
 
  Úradné hodiny:
 
  OR PZ Žilina, odd. dokladov,   
  vysunuté pracovisko Rajec 
    Utorok    9.00 - 12.30
  Štvrtok  9.00 - 15.00
 
 
 Úradné hodiny:
  
 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny     
    Pondelok      8.00 - 12.00   
 13.00 - 15.00   
  Utorok  8.00 - 12.00  13.00 - 15.00
  Streda  8.00 - 12.00 
 13.00 - 17.00
  Štvrtok  nestránkový deň
  Piatok  8.00 - 12.00
 
 
 Virtuálna prehliadka - Klientske centrum Rajec: