Autor: Zuzana Ščasná, 27.01.2022

Harmonogram vývozu odpadov v meste Rajec v roku 2022

ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD
 
1.) občania - RODINNÉ DOMY:

- vývozný deň: STREDA,
- od 01.05. do 01.10.: 1x za týždeň v termíne,
- od 01.10. do 30.04.: 1x za dva týždne v termíne.
 
(Dni vývozu: 5.1.2022; 19.1.2022; 2.2.2022; 16.2.2022; 2.3.2022, 16.3.2022; 30.3.2022; 13.4.2022; 27.4.2022; 4.5.2022; 11.5.2022; 18.5.2022; 25.5.2022; 1.6.2022; 8.6.2022; 15.6.2022; 22.6.2022; 29.6.2022; 6.7.2022; 13.7.2022; 20.7.2022; 27.7.2022; 3.8.2022; 10.8.2022; 17.8.2022; 24.8.2022; 31.8.2022; 7.9.2022; 14.9.2022; 21.9.2022; 28.9.2022; 12.10.2022; 26.10.2022; 9.11.2022; 23.11.2022; 7.12.2022; 21.12.2022)

2.) občania – BYTOVÉ DOMY:

- vývozný deň: ŠTVRTOK,
- 1x za týždeň.

3.) PRÁVNICKÉ OSOBY:

- vývozný deň: ŠTVRTOK,
- 1x za týždeň.
 
VRECOVÝ ZBER plastov, tetrapakov a kovových obalov V RODINNÝCH  DOMOCH
7.1.; 4.2.; 4.3.; 1.4.; 6.5.; 3.6.; 1.7.; 5.8.; 2.9.; 7.10.; 4.11.; 2.12.2022.
Plasty, petfľaše a tetrapaky dávajte do vriec zdeformované a vrecia označte prideleným QR kódom a vyložte ich na verejné priestranstvo do 6.30 ráno.
ZBER ELEKTROODPADU a odpadu s obsahom škodlivín
25.2.; 27.5.; 26.8.; 25.11.2022.
Elektroodpad alebo odpad s obsahom škodlivín (televízory, chladničky, elektrospotrebiče, mobily, akumulátory, žiarivky, odpadové oleje, chemikálie, farbivá a pod.) vyložte počas týchto dni pred svoje domy alebo vchody bytových domov do 6.30 ráno.
Kontajnery - PLASTY
V týždni č.: 2., 6., 10., 14., 18., 21., 24., 27., 30., 33., 36., 39., 42,. 45., 48., 51. 
Kontajnery - PAPIER
V týždni č.: 1., 3., 5., 7., 9., 11., 13., 15., 17., 19., 21., 23., 25., 27., 29., 31., 33., 35., 37., 39.,
                  41., 43., 45., 47., 49., 51.
Kontajnery - KOVY A VIACVRSTVOVÉ kombinované materiály (VKM)
V týždni č.: 2., 6., 10., 14., 18., 21., 24., 27., 30., 33., 36., 39., 42,. 45., 48., 51.
Kontajnery - SKLO
V týždni č.: 2., 7., 12., 17., 22., 26., 31., 36., 41., 46., 51.
Zber BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO KUCHYNSKÉHO ODPADU (kontajnery)
- BYTOVÉ DOMY
- vývozný deň: UTOROK
- 1x za tyždeň
Zber NADROZMERNÝCH ODPADOV

 

Zber sa bude konať počas jarného upratovania (marec alebo apríl) a jesenného upratovania (september alebo október).

V individuálnej bytovej výstavbe zberom od prahu dverí prostredníctvom dvoch zberových vozidiel s obsluhou – do jedného bude vhadzovaný iba drevný odpad a do druhého ostatný objemný odpad.

V komplexnej bytovej výstavbe pristavením dvoch kontajnerov na určené miesto, ktoré budú strážené zaškolenou obsluhou - do jedného bude vhadzovaný iba drevný odpad a do druhého ostatný objemný odpad. Celý zber bude trvať do troch hodín na jednom mieste

Občania  s trvalým pobytom na území mesta  môžu bezplatne odovzdať objemný odpad v zbernom dvore po predložení občianskeho preukazu Objemný odpad nepatrí ku kontajnerom na KO

O konkrétnych termínoch zberu objemných odpadov budú občania informovaní prostredníctvom  webového sídla mesta, mobilnej aplikácie  prípadne mestským rozhlasom.

 

 
Triedenie (separovanie) odpadu na území mesta Rajec
 
Vrecový systém zberu (vrecia) je zavedený v individuálnej bytovej zástavbe (rodinné domy). Je ním možné vytriediť všetky druhy odpadov z obalov - plasty, kovy a viacvrstvové kombinované obaly (VKM).
 
Kontajnerový systém zberu je zavedený pri bytových domoch (všetky zložky) a pri rodinných domoch (iba papier a sklo).
    Je ním možné vytriediť všetky druhy odpadov z obalov - sklo, papier, plasty, VKM a kovy. Kontajnery na triedený zber sú umiestnené v blízkosti kontajnerov na zmesový komunálny odpad (1100 l), aby bol zabezpečený komfortný systém zberu.