Zber plastov a tetrapakov - rodinné domy (7.1.2022)

Autor: Zuzana Ščasná, 03.01.2022

OZNAM

 

Oznamujeme vám, že v piatok 7. januára 2022 sa uskutoční zber plastov, petfliaš a tetrapakov. Plasty, petfľaše a tetrapaky dávajte do vriec zdeformované, vrecia označte pridelenými QR kódmi a vyložte ich na verejné priestranstvo do 6.30 ráno. Neoznačené vrecia nebudú vyvezené.