Autor: Zuzana Ščasná, 19.11.2021
SPRAVODAJCA MESTSKÉHO MÚZEA V RAJCI 2014
 
V tomto čísle si prečítate:
Reštaurovanie historickej mapy mesta Rajec z roku 1847; Čriepky z Kroniky Rajca –8. časť; Nenápadný hmyz Rajeckej doliny 3; Rajecký nárečový slovník – 7. výber: písmená T – U; Pohánkovec – ohrozenie pre biotopy Rajeckej doliny.