Verejná vyhláška - Oznámenie o strategickom dokumente „Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja - Zmena a doplnok č.2"

Autor: Blanka Porubčanská, 02.08.2021