Verejná vyhláška: Oznámeni o začatí územného konania - Stavebné úpravy a doplnenie verejného osvetlenia, Žilina-Hájik - vnútroblok ul. G. Lanuriena

Autor: Zuzana Ščasná, 26.04.2021
Dátum zverejnenia: 26.4.2021