MsZ - Uznesenia - rok 2021 - súbory pdf na stiahnutie

Autor: Zuzana Ščasná, 02.03.2021
schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajci v roku 2020
Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva zo dňa 28. februára 2019   ...viac informácií
 
Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Rajci, členov mestskej rady, členov komisií pri MsZ, členov – neposlancov komisií pri MsZ a zapisovateľov komisií pri MsZ
 ...viac informácií
 

Termíny riadnych zasadnutí mestského zastupiteľstva pre rok 2021:

28.1.2021, 25.2.2021, 25.3.2021, 29.4.2021, 24.6.2021, 23.9.2021, 2.12.2021