ZRUŠENÉ!!! Pozvánka - zasadnutie Komisie pre školstvo, kultúru a šport pri MZ v Rajci - 15.10.2020

Autor: Zuzana Ščasná, 05.10.2020

ZRUŠENÉ!!!

KOMISIA PRE ŠKOLSTVO, KULTÚRU A ŠPORT

pri MZ Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 22  Rajec

 


 

 

Rajec 5.10.2020

 

POZVÁNKA

 

 Pozývam Vás na zasadnutie Komisie pre školstvo, kultúru a šport, ktoré sa uskutoční

dňa 15.10.2020 (t.j. štvrtok) o 17.00 hod.

vo veľkej zasadačke MsÚ  na medziposchodí MsÚ Rajec

 

 

 

Program:

1.     Otvorenie a privítanie hostí
2.     Plán činností OZ a športových klubov na rok 2021
3.     Vyhodnotenie doterajšej  spolupráce s Mestom Rajec a činností za rok 2020
4.     Diskusia
 

 

           S pozdravom

 

Ján Kavec, v. r.

predseda komisie

                                                                                               

 

 

Pozývajú sa:

Ing. Milan Lipka, primátor mesta

Mgr. Michal Šupka, Smreková 189/4, Rajec

Martin Matejka, Moyzesova 831/30, Rajec

Lumír Kardoš, 1. mája 454/46   Rajec

PaedDr. Ján Mihalec, Kostolná 57/29, Rajec

Ing. Marek Kmeť, Hollého 161/15

Jana Demeterová, Mudrochova 908/3, Rajec

Mgr. Tomáš Stránský, Bystrická 139/63 Rajec

Občianske združenia, športové kluby a cirkvi, ktoré vykonávajú svoju činnosť na území mesta Rajec