Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (ôsma aktualizácie)

Autor: Zuzana Ščasná, 07.09.2020
URAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 

Trnavská cesta 52

P.O.BOX 45

826 45 Bratislava

 

Bratislava, 2. septembra 2020

OE/791/108176

 

Usmernenie

hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2

(ôsma aktualizácia)

 

 Celé znenie: