Zmena úradných hodín oddelenia vnútornej správy a matriky - 11.2. a 12.2.

Autor: Miroslav Bros, 06.02.2020
Mestský úrad v Rajci
oznamuje občanom zmenu úradných hodín
oddelenia vnútornej správy a matriky
 
na deň 11.2.2020 a 12.2.2020, a to nasledovne:
 
11. februára 2020 (utorok)  08.00 h – 11.00 h   12.00 – 16.00 h
 
12. februára 2020 (streda)  12.00 – 16.00 h
 
z dôvodu školenia k Voľbám do NR SR 2020.
 
Za pochopenie ďakujeme.
 
 MsÚ