Pozvánka - zasadnutie komisie pre školstvo, kultúru a šport - 23.01.; 06.02.;

Autor: Miroslav Bros, 14.01.2020
KOMISIA PRE ŠKOLSTVO, KULTÚRU A ŠPORT
pri MZ Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 22  Rajec
 
Rajec 13.1.2020
 
POZVÁNKA
 
  Pozývam Vás na verejné zasadnutie Komisie pre školstvo, kultúru a šport, ktoré sa uskutoční
dňa 23.01.2020 (t.j. štvrtok) o 16.00 hod v malej zasadačke MsÚ Rajec na 1. poschodí
 
Program:
- Privítanie
- Schválenie programu
- Kontrola vyúčtovania čerpaných prostriedkov za rok 2019
- Uznesenie k výsledkom poskytnutých čerpaných prostriedkov
- Vyhodnotenie doručených dotazníkov
- Návrh, aby komisia zohľadnila pri prideľovaní prostriedkov aj odpovede z dotazníka.
- Uznesenie
- Záver  
 
 
Ján Kavec, v.r.
predseda komisie
 
 
KOMISIA PRE ŠKOLSTVO, KULTÚRU A ŠPORT
pri MZ Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 22  Rajec
 
Rajec 13.1.2020
 
POZVÁNKA
 
  Pozývam Vás na verejné zasadnutie Komisie pre školstvo, kultúru a šport, ktoré sa uskutoční
dňa 06.02.2020 (t.j. štvrtok) o 16.00 hod v malej zasadačke MsÚ Rajec na 1. poschodí
 
Program:
- Privítanie
- Schválenie programu
- Predstavenie plánu akcií organizovaných oddelením kultúry v období 1.1.-  30.6.2020 a akcií, ktoré vykonávajú iné organizácie v spolupráci s mestom Rajec ako spoluorganizátorom na území mesta Rajec.
- Uznesenie k predloženému plánu akcií
- Návrh, aby všetky plánované kultúrne a športové akcie organizované oddelením kultúry, ako aj tie, ktoré sú vykonávané v spolupráci s mestom Rajec na území mesta Rajec, boli komisii predložené na vyjadrenie.
- Uznesenie
- Návrh, aby zmluvy zastrešujúce kultúrny program a športové podujatia, prenájom za užívanie športovísk a priestranstiev,  ktoré sú v majetku mesta a budú sa využívať na kultúrne či športové účely, boli komisii predložené na vyjadrenie pred ich uzatvorením.
- Uznesenie
- Záver
 
 
Ján Kavec, v.r.
predseda komisie