Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Autor: Miroslav Bros, 12.12.2019
Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia
o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
pre Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
 
 
Na základe uznesenia Vlády Slovenskej republiky číslo 556 zo dňa 13. novembra 2019 a Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 Mesto Rajec zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020.
 
E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020:    alena.urikova@rajec.sk
 
Kontaktná osoba: Alena Uríková, tel. 0918 592 966
 
Voľby do NR SR - úvodná stránka
Voľby do NR SR 2020 - úvodná stránka