MsZ - Uznesenia komisií roky 2019 - 2020

Autor: Miroslav Bros, 25.09.2019
 
Uznesenia zo zasadnutia sociálno-zdravotnej komisie pri MZ v Rajci, konaného dňa 10.12.2020.pdf (197 kB)
Výpis uznesení zo zasadnutia Komisie výstavby a životného prostredia pri MZ v Rajci dňa 23.11.2020.pdf (378 kB)
Uznesenia zo zasadnutia socialno-zdravotnej komisie pri MZ v Rajci dňa 24.11.2020.pdf (243 kB)
Uznesenia z rokovania Finančnej komisie zo dňa 24.11.2020.pdf (341 kB)
Uznesenia z rokovania Finančnej komisie dňa 07.10.2020.pdf (128 kB)
Uznesenia Sociálno-zdravotnej komisie pri MZ v Rajci zo zasadnutia dňa 22.9.2020.pdf (164 kB)
Uznesenia z rokovania Finančnej komisie zo dňa 16.9.2020.pdf (300 kB)
Uznesenia z Komisie pre školstvo, kultúru a šport - 10.9.2020 (173 kB)
Výpis uznesení zo zasadnutia Komisie výstavby a životného prostredia pri MZ Rajec - 10.9.2020.pdf (439 kB)
Uznesenia z finančnej komisie 28.7.2020.pdf (351 kB)
Výpis uznesení stavebnej komisie 27.7.2020.pdf (455 kB)
Uznesenia zo zasadnutia SZK - 21.07.2020.pdf (202 kB)
Uznesenia Finančnej komisie 27.04.2020 (915 kB)
Uznesenia Komisie výstavby a životného prostredia 27.04.2020 (731 kB)
Uznesenia Komisie ŠKŠ 23.04.2020 (754 kB)
Uznesenia Komisie ŠKŠ pri MsZ Rajec zo dňa 04.03.2020 (504 kB)
Uznesenia Finančnej komisie pri MsZ Rajec zo dňa 18.02.2020 (304 kB)
Výpis zo zápisnice zasadnutia komisie výstavby a životného prostredia pri MsZ Rajec konaná dňa 17.02.2020 (244 kB)
Uznesenia Sociálno–zdravotnej komisie pri MsZ v Rajci zo dňa 10.02.2020 (417 kB)
Uznesenia komisie ŠKŠ pri MsZ v Rajci zo dňa 06.02.2020 (387 kB)
Uznesenia Komisie ŠKŠ pri MsZ Rajec zo dňa 23.01.2020 (471 kB)
Výpis zo zápisnice zasadnutia komisie výstavby a životného prostredia pri MsZ Rajec konaná dňa 23.01.2020 (445 kB)
Uznesenia Finančnej komisie pri MsZ Rajec zo dňa 28.11.2019 (557 kB)
Uznesenia Sociálno–zdravotnej komisie pri MsZ zo dňa 26.11.2019 (412 kB)
Uznesenia Komisie ŠKŠ pri MsZ Rajec zo dňa 18.09.2019 (470 kB)
Uznesenia Sociálno–zdravotnej komisie pri MsZ zo dňa 19.9.2019 (427 kB)
Uznesenia Finančnej komisie pri MsZ Rajec zo dňa 18.09.2019 (330 kB)
Uznesenia Stavebnej komisie pri MsZ Rajec zo dňa 18.09.2019 (752 kB)